บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใส่สินค้า อาทิเช่น ถุง , กล่อง ตะกร้าใส่ของขวัญ